Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa

Prihlásenie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Sobota 6. 2. 2016

Počet návštev: 2810584

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 6.2.2016)
Ondrej Malachovský (III.A)
Ester Petrana Petríková (III.C)
Dorota Mindeková (I.B)
Dorota Pitoňáková (V.A)
Zajtra (Nedeľa 7.2.2016)
Jaroslava Balážová (VII.A)
Patrik Haľama (V.B)
Pozajtra (Pondelok 8.2.2016)
Simona Svitačová (I.A)
Alexandra Virostková (VI.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa
Email školy: riaditelzskom@gmail.com
Email na webmastera: grepeto@gmail.com
Telefón: +421524321191
Adresa školy: Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.

Jan Amos Komenský

  • Dňa 3.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Miss bábika. Malé „mamičky“ ukázali svoj talent pri recitácií a speve, preukázali svoju šikovnosť pri prebaľovaní, obliekaní bábik a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Na chvíľu sa z prváčok stali naozajstné mamičky. Všetky súťažiace boli úžasné, ale titul Miss bábika si mohli odniesť len tri. 1.miesto získala Terezka Šidlovská z 1.D, 2.miesto Danielka Tomková z 1.A a na 3.mieste sa umiestnila Natálka Matoľáková z 1.D. Všetkým súťažiacim blahoželáme! >>Fotoalbum<<

  • Rada rodičov ZŠ-Komenského srdečne pozýva zamestnancov a rodičov žiakov na fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 5. februára 2016 o 17:00 hod. v jedálni ZŠ. Vstupné 2€. >>Plagát: fasiangove_posedenie.pdf<<

  • Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 6 v Starej Ľubovni oznamuje rodičom, že nadobudnutím platnosti VZN č. 47 - O URČENÍ PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH, V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNOVZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKÝCH ÚČELOVÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA STARÁ ĽUBOVŇA sa mení výška poplatku za ŠKD, a to na 6 € mesačne. Úhrada sa bude realizovať obvyklým spôsobom  v troch platbách, a to za mesiace IX.-XII., I.-III, a IV.-VI. Prípadné otázky konzultovať s príslušnou vychovávateľkou. Celé znenie: VZN č. 47 . Zníženie alebo odpustenie príspevku - čl. 3.

  • ZMENA KONANIA ZÁPISU na plnenie povinnej školskej dochádzky oproti minulým rokom!!!!!! Zápis sa bude konať prvý aprílový týždeň. Všetky odpovede na legislatívne otázky týkajúce sa zápisu nájdete v prílohe: zapis_legislativa.pdf .

  • Dňa 22. januára 2016 sa v meste Stará Ľubovňa konali oslavy 71. výročie oslobodenia  Starej Ľubovne. Pietny akt kladenia vencov  sa uskutočnil pri pomníku padlých na Námestí generála Štefánika pri Dome kultúry. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci  VIII.B našej školy s pánom učiteľom Mgr. Macurom.   Báseň na slávnostnom podujatí  predniesol žiak VIII.B Tomáš Sikora, ktorého viedla pani učiteľka PhDr. Hricíková.

  • Dňa 20. januára 2016 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci. Monika Tomusová zo IV.B triedy, ktorá získala krásne 2. miesto. Sofia Filičková zo IV.B triedy a Timon Angel Veverka zo IV.C triedy získali diplom za výborný prednes. Všetkým súťažiacim blahoželáme!>>Fotoalbum<<

  • Okúsili sme čaro dedinských Vianoc... Už sme zabudli, aké Vianoce prežívali naše babky a dedkovia. V tých časoch bolo všetko trochu iné a pre nás možno aj viac čarovné. Pod stromčekom neboli drahé darčeky, ale vlastnoručne vyrobené hračky. Túto možnosť sme mali v tento deň aj my, dievčatá zvládli vyrobiť krásne handrové bábiky a chlapci ozdoby z drôtu. Domov si  každý žiak odnášal vlastnoručne vyrobený darček. Aj preto bolo úžasné znovu ochutnať čaro dedinských Vianoc v Galérii Provinčného domu v Starej Ľubovni. >>Fotoalbum<<

  • Dňa 9. decembra 2015 našu školu navštívil duchovný otec Marián Kuffa. Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka rozprával o svojej ceste ku kňazskému povolaniu a jeho živote v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, kde pomáha bezdomovcom, osobám po výkone trestu, mládeži po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, telesne postihnutým mužom a ženám, ľuďom po opustení detských domov, po liečení zo závislostí a po výkone trestu. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomáhajú matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici, boli doma týrané, mladým dievčatám a ženám, pre ktoré sa ich tehotenstvo stálo neriešiteľným problémom a sú rozhodnuté tehotenstvo umelo prerušiť. Prihovoril sa srdcu našich dievčat a rozprával o  poslaní ženy, o jej povolaní k materstvu. Zdôraznil, že ozdobou ženy nie je make up, šperky či bižutéria, ale láskavé a starostlivé srdce. Chlapcov vyzval k tomu, aby boli silnými mužmi, ktorí urážku, facku nevrátia, ale svoju silu využijú k ochrane slabších, k ochrane srdca ženy. Povzbudzoval chlapcov k tomu, aby mali úctu k žene i k jej telu. Získal si naše srdcia a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s ním. Ďakujeme Vám otec Marián! >>Fotoalbum<<

  • Mikuláš zavítal aj do telocvične, kde sa žiaci 6.-9.ročníka zúčastnili Mikulášskeho volejbalového turnaja. Vo vzájomných mikulášsko -volejbalových zápoleniach sa stretli družstvá 9.C, 8.B, 8.C, 7.B, 7.B, 6.C a 6.B triedy. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: 9.C, 8.B, 7.A a 6.C trieda. Blahoželáme! Mikulassky_volejbal.ppsx (4,2MB).

  • Na svätého Mikuláša, každé dieťa usmieva sa...Tak ako je u nás zvykom, dodržať tradíciu si aj tento rok zobral na starosť školský parlament. No a ako to dopadlo, už vedia všetci, ktorí boli v pondelok 7. decembra v škole. Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám darček dali. Tých, ktorí sa zle správali, čerti do vreca zobrali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trochu potešili. >>Fotoalbum<<