Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa

Prihlásenie

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štvrtok 29. 1. 2015

Počet návštev: 2376819

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 29.1.2015)
Jakub Zima (V.C)
Zajtra (Piatok 30.1.2015)
Dominika Jarabincová (IV.B)
Ema Balážová (III.C)
Ema Gajdošová (I.B)
Ema Matfiaková (I.C)
Ema Pekárová (I.B)
Ema Pekárová (V.C)
Pozajtra (Sobota 31.1.2015)
Miroslava Faltinská (VIII.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa
Email školy: riaditelzskom@gmail.com
Telefón: +421524321191
Adresa školy: Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Email na webmastera: grepeto@gmail.com

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.

Jan Amos Komenský

 • Zápis do 1.ročníka

  Oznamujeme Vám, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č.48 Mesta Stará Ľubovňa zo dňa 18.9.2008 a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zápis na  plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v termíne od 3.2.2015 do 6.2.2015 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Viac informácií...

 • Oznam ŠJ

  Oznamujeme stravníkom, že z obedov sa môžu odhlásiť aj cez internet na webovej stánke našej školy v časti Jedálny lístok (do 7:00 hod. na daný deň). V prípade záujmu o využívanie tejto možnosti si vyzdvihnite prihlasovacie údaje (ak ich ešte nemáte) v kancelárií ŠJ.

 • Stretnutie rodičov

  Oznamujem zákonným zástupcom žiakov ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni, že dňa 13.1.2015 (utorok) sa uskutoční triedne stretnutie rodičov a vyučujúcich k polročným výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov so začiatkom pre 1. stupeň o 16.00 hod. a pre 2. stupeň  o 16.30 hod.

 • Dôležitý oznam!

  Riaditeľka ZŠ Komenského 6, udeľuje z prevádzkových dôvodov (výmena podlahovej krytiny v chodbových priestoroch I. pavilónu) v dňoch 8. a 9.1.2015 riaditeľské voľno pre žiakov 1. stupňa. Žiaci navštevujúci ŠJ budú z obeda odhlásení. Vyučovanie pre žiakov 1. stupňa pokračuje 12.1.2015. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vianočný trojlístok od školského parlamentu

  Aj v tomto roku školský parlament pre Vás pripravil trojlístok decembrových podujatí: Mikuláš, Vianočná pošta a Súťaž tried „O najkrajšiu vianočnú výzdobu“.  Želáme Vám nádherné Vianoce a pokojný nový rok. Vianocny_trojlistok.ppsx (1MB)  >>Fotoalbum<<

 • Vianočná akadémia

  Vianoce - čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, lásky, pokoja a vzájomného porozumenia. Čas, kedy sa môžeme na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Čas vzájomného obdarovania. Žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre  rodičov, starých rodičov i verejnosť darček za ich lásku a starostlivosť – balíček vinšov, scénok, básničiek, kolied i tancov. Pre našu školu už tradičná VIANOČNÁ AKADÉMIA  sa konala 14. decembra 2014 v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni. V dvojhodinovom programe účinkujúci preukázali a využili svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti. Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstvom, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené búrlivým potleskom. >>Fotoalbum<<

 • Babka a dedko

  12. december bol deň ako každý iný. Pre dvoch piatakov -  Mateja Bočkaja a Erika Varcholu a ich starých rodičov - to bol deň slávnostný. Zúčastnili sa na milom podujatí v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni. A neboli tam sami. Sála sa zaplnila staršou i mladou generáciou. Tí mladí vo svojich vyznaniach vyjadrili obdiv, úctu k svojim starkým. Za svoje slová vďaky získali  pekné ceny. Slávnostnú atmosféru umocnil pôsobivý kultúrny program.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - obvodné kolo

  Dňa 10. 12. 2014 sa v CVČ v Starej Ľubovni  konal 7. ročník OSJL. Naša žiačka Natália Sikorová (IX.B) sa v silnej konkurencii nestratila. Aj keď sa jej nepodarilo všetko tak, ako si predstavovala, za svoje vedomosti a schopnosti sa nemusí hanbiť. V súťaži získala počet bodov, ktorý ju zaradil medzi úspešné riešiteľky. Blahoželáme!

 • Školské kolo Pytagoriády

  Tak ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku sa konalo na našej škole „školské kolo“ Pytagoriády, kde si matematickú šikovnosť, bystrosť,  rýchlosť a dôslednosť v dňoch 10. a 11. decembra 2014 zmerali žiaci  tretieho až ôsmeho ročníka. Umiestnenie žiakov je v priloženej výsledkovej listine. Všetkým účastníkom za odvahu bojovať na poli „matematiky“ a úspešným riešiteľom za ich výsledky srdečne blahoželáme! Úspešní riešitelia sa zúčastnia obvodného kola Pytagoriády. Výsledky: vysledky_pyt_sk.k.2014-15.pdf

 • Obvodné kolo Technickej olympiády

  Víťazi školského kola  technickej olympiády  postúpili na obvodné kolo, ktoré sa konalo 3. decembra 2014 na ZŠ Komenského 13 v Sabinove. Žiaci našej školy  so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii krásne 2. miesto v kategórii A – JAKUB HANDZILKO a MARTIN ONDIČ a  2. miesto  v kategórii B - FILIP DIC  . Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. >>Fotoalmun<<