Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa

Prihlásenie

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Utorok 21. 4. 2015

Počet návštev: 2467137

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.4.2015)
Sebastián Gontkovič (IX.A)
Zajtra (Streda 22.4.2015)
Ľubomíra Jedináková (IX.A)
Valentina Šestáková (I.A)
Samuel Šima (II.A)
Pozajtra (Štvrtok 23.4.2015)
Alexandra Katarína Sekelská (I.A)
Andrea Starinská (II.C)

Kontakt

Meno školy: Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa
Email školy: riaditelzskom@gmail.com
Telefón: +421524321191
Adresa školy: Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Email na webmastera: grepeto@gmail.com

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.

Jan Amos Komenský

 • Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia, riaditeľka Základnej školy Komenského 6 v Starej Ľubovni týmto oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 24.4.2015 riaditeľské voľno žiakom školy z organizačných dôvodov - § 55, 317/2009 Z. z. (preventívne psychologické poradenstvo). 
  Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD je zabezpečená činnosť v škole od 7,45  do 13,00. Obed v ŠJ nie je zabezpečený. V prípade záujmu oznámte to vychovávateľke, príp. triednej učiteľke. V prípade, že Vaše dieťa nenavštevuje ŠKD, konzultujte osobne s riaditeľkou školy.

 • Testovanie 9 - základné informácie

  Základné informácie k papierovej forme: Zakladne_informacie_T9-2015.pdf

  Informačný bulletin pre rodičov pre online verziu: Testovanie_9_online.pdf

 • Športové popoludnie: POROVNÁVAME SA SO SLOVENSKOM

  Pred Veľkou nocou si naši žiaci I.A a IV.B triedy overili svoje fyzické schopnosti. Pri rôznych športový aktivitách a hrách si vyskúšali nové a netradičné športové pomôcky (slideboard, overboll, reakčná loptička...a i. ). Žiakom sa toto popoludnie veľmi páčilo aj vďaka testovaniu a porovnávaniu svojich výkonov s priemerom žiakov Slovenska. Každý sa snažil dosiahnuť čo najlepší výkon, čo sa odzrkadlilo aj v nadpriemerných výkonoch niektorých jednotlivcov. Všetci si s radosťou odniesli nielen krásne spomienky, dobré pocity , ale aj motiváciu do nových športových popoludní. Tešíme sa na budúce. >>Fotoalbum<<

 • Pečenie medovníkov

  Sladká vôňa sa šírila celou školou, keď si malé gazdinky skúšali svoju zručnosť a šikovnosť v pečení medovníčkov počas činnosti v ŠKD. Začali prípravou cesta, pokračovali jeho vaľkaním, vykrajovaním rôznych tvarov, pečením a výzdobou podľa vlastnej fantázie. Všetko zvládli na výbornú a výsledok ich práce bol sladučký. >>Fotoalbum<<

 • Zábavný deň s knihou

  Neveríte, že sa dá s knihou stráviť zábavný deň? Naša škola je toho dôkazom. V utorok 24.marca 2015 sa žiaci 2. stupňa /2-členné družstvá/ „ zabávali s knihou“ – súťažili v hre Milionár, hľadali indície, riešili rébusy a úlohy a prezentovali svoje čitateľské zručnosti. Súťažili v troch kategóriách: 5.-6. ročník, 7.-8. ročník a 9.ročník. Merali aj svoju rýchlosť a bystrosť. A čo by to bolo za súťaž, ak by nemala výhercu? Vlastne výhercov vo všetkých kategóriách. Blahoželáme: Sarah Krafčíková a Sofia Faltičková /6.B/, Jakub Šľachtovský a René Štefančík /8.A/ Ján Kseňák a Dávid Šutor /9.C/  Zabavny__den_s_knihou.ppsx (4MB)

 • Kráľ čitateľov

  Marec - mesiac knihy si žiaci 1. stupňa pripomenuli aj školským kolom súťaže „Kráľ čitateľov“. Súťaž preveruje čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Prebieha v 3 kategóriach. Kráľom čitateľov sa stal Ondrej Malachovský z II.A, Alexandra Balážová z III.A a Vladko Sklenár zo IV.A triedy. Blahoželáme!  Kral_citatelov_2015_vysledky.pdf  >>Fotoalbum<<

 • Mesiac knihy

  Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Pri tejto príležitosti sme žiakom pripravili prezentáciu na danú tému, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych zábavných aktivít a kvízov. Okrem sladkej odmeny získal každý žiak diplom. >>Fotoalbum<<

 • Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň

  Okresné kolo najvýznamnejšej recitačnej súťaže 61. Hviezdoslavov Kubín pokračoval 19. a 20. marca v druhej a tretej kategórii. Aj recitátori druhého stupňa úspešne reprezentovali našu školu. V druhej kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) v poézii obsadila žiačka Miroslava Dicová z V.C triedy 3. miesto a Laura Vojtek z V.C triedy získala diplom za výborný prednes v próze. Obidve recitátorky viedla pani učiteľka Mgr. Z. Konrádyová.

 • Hviezdoslavov Kubín – I. stupeň

  Dňa 18. marca 2015 sa v ĽOS uskutočnilo okresné kolo recitátorskej súťaže. Našu školu v tejto kategórii úspešne reprezentovali traja žiaci, v poézii Monika Tomusová z III.B triedy, ktorá získala 2. miesto  a Sofia Filičková tiež z III.B triedy, ktorá získala 1. miesto a zaslúžila si tak postup na krajské kolo. V próze našu školu úspešne prezentoval Timon Angel Veverka z III.C triedy, ktorý získal 1. miesto a zároveň postup na krajské kolo. Víťazom blahoželáme a Sofii a Timonovi odkazujeme, že 24. apríla 2015 im budeme všetci držať palce.

 • Biblická súťaž – okresné kolo

  Biblická súťaž sa už pomaly stáva pozitívnou súčasťou života školy a žiaci v nej pravidelne získavajú ocenenia. Tak tomu bolo aj 12. marca, kedy traja žiaci  Sofia Filičková III.B, Monika Tomusová III.B a Juraj Kuzmiak III.C v okresnom kole v B kategórii obsadili výborné 2. miesto.  Úprimne blahoželáme! >>Fotoalbum<<